OSPWL ORZYSZ
Kierownictwo

Komendant Ośrodka:

ppłk dypl. Jarosław WYSZECKI

 

Zastępca Komendanta Ośrodka:

mjr Artur ŻUBER

 

Starszy Podoficer Dowództwa:

st. chor. szt. Krzysztof DYMEK


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych