OSPWL ORZYSZ
Obiekty poligonowe

Obiekty:


 • Strzelnica Piechoty Bemowo Piskie
 • Strzelnica Piechoty Gaudynek
 • Strzelnica Czołgowa i Wozów Bojowych Wierzbiny
 • Plac Ćwiczeń Ogniowych Wierzbiny
 • Pas Ćwiczeń Taktycznych Wierzbiny
 • Rzutnie Granatów Bojowych
 • Ośrodek Szkolenia Inżynieryjno-Saperskiego Wyręby
 • Ośrodek Szkolenia Poddodziałów Rozpoznawczych Klusy
 • Ośrodek Pokonywania i Forsowania Przeszkód Wodnych Ruda
 • Strzelnica do strzelań z użyciem symulatorów lub trenażerów ŚNIEŻNIK
 • Lotnisko polowe Rostki
 • Tymczasowe lądowiska dla śmigłowców

 

 


 

 

 STRZELNICA PIECHOTY BEMOWO PISKIE

 

 

 

          Strzelnica piechoty przeznaczona jest do prowadzenia strzelań szkolnych i bojowych z broni strzeleckiej i wozów bojowych występujących w wojskach zmechanizowanych, pododdziałach rozpoznawczych, inżynieryjnych i innych rodzajach wojsk. Strzelnica doskonale nadaje się do prowadzenia zajęć ze szkolenia ogniowego przez batalion zmechanizowany, batalion rozpoznawczy lub OT.

 

 


 

 

 

STRZELNICA PIECHOTY GAUDYNEK

 

 

 

          Strzelnica piechoty przeznaczona jest do prowadzenia strzelań szkolnych i bojowych z broni strzeleckiej i wozów bojowych występujących w wojskach zmechanizowanych, pododdziałach rozpoznawczych, inżynieryjnych i innych rodzajach wojsk. Strzelnica doskonale nadaje się do prowadzenia zajęć ze szkolenia ogniowego przez batalion zmechanizowany, batalion rozpoznawczy lub OT.

 

 


 

 

 

STRZELNICA CZOŁGOWA I WOZÓW BOJOWYCH WIERZBINY

 

 

 

          Strzelnica czołgowa i wozów bojowych przeznaczona jest do odbywania strzelań szkolnych i bojowych z czołgów. W jej skład wchodzą: stanowisko dowodzenia, 4 ścieżki do strzelań z czołgów, polowy park wozów bojowych. Głębokość strzelania - 2700 m. Pozorację przeciwnika zapewnia 130 celów ukazujących się i 4 cele ruchome.


 

 

 

PLAC ĆWICZEŃ OGNIOWYCH WIERZBINY

 

 

 

 

          Plac ćwiczeń ogniowych przeznaczony jest do odbywania ćwiczeń i strzelań przygotowawczych do strzelań szkolnych i bojowych z wozów bojowych. W jego skład wchodzą: stanowisko dowodzenia, 3 ścieżki do strzelań z wozów bojowych 900m, 3 ścieżki do strzelań z wozów bojowych 100m oraz oś do strzelania z pm. Głębokość strzelania - 900 m. Pozorację przeciwnika zapewnia 80 celów ukazujących się i 3 cele ruchome.


 

 

 

PAS ĆWICZEŃ TAKTYCZNYCH WIERZBINY

 

 

 

 

          Pas ćwiczeń taktycznych służy do prowadzenia zajęć, strzelań i ćwiczeń taktycznych z wykorzystaniem amunicji bojowej przez pododdziały zmechanizowane, czołgów, kierowania ogniem artylerii na wprost i z ZSO, wykonywania zadań bojowych przez pododdziały OPL oraz śmigłowce bojowe.


 

 

RZUTNIE GRANATÓW BOJOWYCH

 


 

 

 

OŚRODEK SZKOLENIA INŻYNIERYJNO-SAPERSKIEGO WYRĘBY

 

 

          Elementy składowe ośrodka są przeznaczone do realizacji praktycznej zadań inżynieryjno - saperskich w czasie ćwiczeń i szkolenia poligonowego. Ośrodek szkolenia inżynieryjno-saperskiego WYRĘBY pozwala na prowadzenie zajęć z użyciem materiałów wybuchowych przez żołnierzy wszystkich rodzajów wojsk. Maksymalna masa jednorazowego wysadzenia materiału wybuchowego wynosi 300 kg.


 

 

 

OŚRODEK SZKOLENIA PODODDZIAŁÓW ROZPOZNAWCZYCH KLUSY

 

          Przeznaczony do odbywania ćwiczeń zgrywających pododdziałów rozpoznania ogólnowojskowego, specjalnego i radioelektronicznego, zgrywania systemów rozpoznania związków taktycznych. Ośrodek jest zlokalizowany na urozmaiconym terenie ze znaczną liczbą zbiorników i cieków wodnych oraz zabagnień z dużą ilością dróg leśnych, przepustów i terenu lesisto-jeziornego. Pozwala on na organizowanie zajęć dla kompanii rozpoznawczej z zakresu szkolenia taktycznego z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki.


  

 

 

 OŚRODEK POKONYWANIA I FORSOWANIA PRZESZKÓW WODNYCH RUDA

 

 

          Brzegi o zabudowie pochyłej stwarzają możliwość pokonania przeszkody przez wszystkie samobieżne środki pływające oraz pod wodą. Szerokość kanału jest różna aby stworzyć warunki do stosowania wszystkich środków będących na wyposażeniu wojska.

 


 

  

 

LOTNISKO POLOWE I TYMCZASOWE LĄDOWISKA ŚMIGŁOWCÓW


 
LOTNISKO POLOWE ROSTKI

           Lotnisko polowe ROSTKI położone jest w pd. - zach. części poligonu. Posiada 2 polowe pasy startowe o długości 2 km każdy. Obszar pozwala na dokonanie w jednym nalocie zrzutu do 30 żołnierzy.

TYMCZASOWE LĄDOWISKO BEMOWO PISKIE

LĄDOWISKO BEMOWO PISKIE- pozwala na przyjęcie 1 śmigłowca bojowego
lub transportowego w dzień lub w nocy. Obsługę przyjęcia śmigłowca zapewnia OSPWL.

TYMCZASOWE LĄDOWISKO ORZYSZ

LĄDOWISKO ORZYSZ- pozwala na przyjęcie 4 śmigłowców bojowych ( transportowych) jednocześnie w dzień lub w nocy. Obsługę przyjęcia śmigłowca zapewnia OSPWL. Płaszczyzna przyziemienia znajduje się przy stacji MPS 15bsap Orzysz.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych