OSPWL ORZYSZ
Zadania OSPWL

           Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz stanowi wydzielony i odpowiednio przygotowany obszar terenu ze znajdującymi się na nim urządzeniami i obiektami szkoleniowymi oraz zapleczem socjalno-bytowym. Ośrodek jest jednostką wojskową spełniającą funkcję organizacyjno-usługową w stwarzaniu wojskom ćwiczącym wymaganych warunków do przeprowadzania programowych ćwiczeń. Ponadto umożliwia prowadzenie badań specjalnych i wdrożeniowych sprzętu i urządzeń technicznych.

 

Powierzchnia całkowita poligonu: 16680 ha

Pole robocze: 6.500 ha

Długość poligonu: 20 km

Szerokość poligonu: 15 km

 

          Do podstawowych zadań OSPWL należy:

  • urządzanie i przygotowywanie Ośrodka do zabezpieczenia i obsługi ćwiczeń jak również strzelań ze wszystkich rodzajów broni oraz bombardowań zgodnie z wymogami określonymi przez kierownika ćwiczenia (strzelania), o ile są zgodne z postanowieniami instrukcji do działalności ośrodków szkolenia poligonowego i nie przekraczają materiałowych i technicznych możliwości Ośrodka, a także stwarzanie ośrodkom naukowo-badawczym warunków do przeprowadzenia badań.
  • egzekwowanie warunków bezpieczeństwa obowiązujących w czasie przygotowywania i prowadzenia ćwiczeń (strzelań).
  • zapewnienia właściwych warunków socjalno-bytowych jednostkom wojskowym przebywającym na poligonie.
  • podejmowanie działań na rzecz zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej

 

          Zabezpieczenie procesu szkolenia wojsk odbywa się w oparciu o bieżąco modernizowaną bazę szkoleniową i logistyczną. Dzięki takiemu zabezpieczeniu na poligonie mogą szkolić się i prowadzić ćwiczenia niemalże wszystkie rodzaje wojsk, głównie:

- wojska zmechanizowane,

- wojska pancerne,

- wojska rakietowe i artylerii,

- wojska inżynieryjne,

- obrony przeciwlotniczej.

 

 

 

          Logistyczne zabezpieczenie procesu szkolenia wojsk odbywa się w oparciu o:

- polowe parki sprzętu technicznego,

- obozowiska namiotowe,

- polowe punkty żywieniowe,

- blok szkolenia.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych