OSPWL ORZYSZ
NATURA 2000

          Natura 2000 to nowoczesny system ochrony przyrody, łączący skuteczną ochronę najcenniejszych europejskich ekosystemów oraz gatunków roślin i zwierząt, z poszanowaniem praw własności oraz zagwarantowaniem prawa społeczności lokalnych do zrównoważonego rozwoju. Ochrona przyrody jest tu realizowana, nie poprzez zakazy w gospodarowaniu ale dzięki partnerstwu zintegrowanych stron.
           


BOCIAN CZARNY

  Dyrektywy Ptasia i Siedliskowa określają między innymi listę gatunków flory i fauny zagrożonych w  Europie wyginięciem, które podlegają ochronie w ramach sieci Natura 2000. Ten europejski kontekst powoduje,  że w Polsce na liście znajdują  się zarówno gatunki rzadkie, np. supełek perełkowany, jak i gatunki u nas jeszcze dość liczne, ale zagrożone w skali Unii Europejskiej, np. bocian biały. By chronić te gatunki, wyznaczana jest sieć obszarów, które zapewniają im niezbędną przestrzeń do przetrwania.

 Sieć ta jest tworzona obligatoryjnie w całej Unii Europejskiej na podstawie jednolitych, naukowych kryteriów. W ramach Dyrektywy ptasiej tworzone są Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO), a w ramach Dyrektywy Siedliskowej Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO). Obszary te mogą zachodzić na siebie, a nawet się pokrywać. Mogą się one także nakładać na inne istniejące dotąd obszary chronione.

POMOCNIK BALDASZKOWY

 

 

 

 Marzena Chwietkiewicz

Inspektor ds. ochrony środowiska

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych