OSPWL ORZYSZ
Obowiązki osób będących na poligonie

1. Osoba, która otrzymała zgodę Komendanta Ośrodka na wstęp na teren poligonu, przed wejściem w dany rejon poligonu każdorazowo należy zgłosić zamiar wstępu do Oficera Dyżurnego Ośrodka, który po weryfikacji uprawnień dokonuje stosownego wpisu do „Książki ewidencji osób przebywających na terenie poligonu”. Książka znajduje się u Oficera Dyżurnego OSPWL.


2. Osoba winna jest podać następujące dane:
- imię i nazwisko;
- cel pobytu;
- godzinę wejścia na teren poligonu;
- godzinę ubycia z terenu poligonu;
- typ pojazdu, numer rejestracyjny, kolor pojazdu, którym osoba będzie się poruszała w danym rejonie;
- dokładny rejon pobytu;
- telefon kontaktowy (tel. komórkowy).


3. Algorytm postępowania osoby, która uzyskała zezwolenie na wejście na teren poligonu.

 

 

4. Pobyt w rejonie prac dozwolony jest tylko i wyłącznie w kamizelkach ostrzegawczych.


5. W trakcie prac osoba ta jest zobowiązana do przestrzegania i reagowania na znaki, sygnały ostrzegawcze obowiązujące na terenie OSPWL oraz znaków ustawionych przez Administrację Lasów Państwowych – wykaz znaków i sygnałów w części III Instrukcji.


6. Osoba, która ma wykonywać zadania na obiektach szkoleniowych, po uzyskaniu zgody oficera dyżurnego zobowiązana jest zgłosić się na danym obiekcie (strzelnicy) do kierownika (zastępcy lub pracownika SUFO), a w przypadku ich nieobecności do dyżurnego obiektu celem poinformowania o przybyciu.


9. Zakazuje się poruszania w rejonach innych niż te, które zostały określone przez przedstawiciela Komendy Poligonu oraz zawartych w „Książce ewidencji osóbprzebywających na terenie poligonu”.


10. W razie powstania pożaru należy bezzwłocznie powiadomić Kierownika Obiektu i Oficera Dyżurnego Ośrodka (tel. 261-333-933 , 500  lub 605-490-013).

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych