OSPWL ORZYSZ
MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE !!!

          Na terenie poligonu odbywają się strzelania z różnej amunicji co powoduje możliwość napotkania niewybuchów, niewypałów oraz innych materiałów niebezpiecznych postępowanie w wypadku napotkania niewybuchu lub przedmiotu zdjęcia niewybuchów.

       W przypadku napotkania niewybuchu lub przedmiotu niebezpiecznego należy:

- nie dotykać odnalezionego przedmiotu;
- nie podnosić odnalezionego przedmiotu;
- nie manipulować przy niewybuchu;
- zaznaczyć w charakterystyczny dla siebie sposób miejsce znalezienia;
-
bezwzględnie powiadomić kierownika obiektu lub oficera dyżurnego OSPWL

(tel. 261-333-933, 500  lub tel. kom. 605-490-013)

     

 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA NIEWYBUCHÓW

 

 

 

 

P A M I Ę T A J ! ! !

 

Przebywanie na obiektach w trakcie strzelań i ćwiczeń z użyciem ostrej amunicji stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Lekceważenie zakazów wstępu na obiekty poligonowe, zbieranie runa leśnego oraz pozyskiwanie metalowych części zużytej amunicji, podnoszenie i zabawa nieznanymi przedmiotami to główna przyczyna tragicznych zdarzeń z udziałem ludności cywilnej. Każde odstępstwo od obowiązujących zasad zachowania wymogów bezpieczeństwa tworzy przesłankę  do powstania wypadków. Ich następstwem może być śmierć bądź trwałe kalectwo nie tylko sprawców, ale również przypadkowych osób znajdujących się w pobliżu.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych