OSPWL ORZYSZ
Ochrona cietrzewia

Na terenie Poligonu Orzysz w kompleksie Nr 590 utworzone są cztery strefy ochrony cietrzewia:

          Strefa ochronna Nr RDOŚ-28-OOP-6631-0014-19/10/MAJ zajmuje całą powierzchnię pola roboczego Obiektu PĆT Wierzbiny,

          Strefa ochronna Nr RDOŚ-28-OOP-6631-0014-12/10/maj zajmuje całą powierzchnię pola roboczego Ośrodka Szkolenia Wojsk Rozpoznania i Szkolenia Inżynieryjno – Saperskiego – Klusy,

          Strefa ochronna Nr RDOŚ-28-OOP-6631-0014-14/10/maj zajmuje całą powierzchnię pola roboczego Obiektu Szkoleniowego BSP Gaudynek,

          Strefa ochronna Nr RDOŚ-28-OOP-6631-0014-18/10/maj zajmuje całą powierzchnię pola roboczego Ośrodka Szkolenia Inżynieryjno – Saperskiego Wyręby

Okres ochronny dla cietrzewia obowiązuje od 01.02. do 31.05  

 

Joanna Kołakowska

Inspektor ds. ochrony środowiska

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych