OSPWL ORZYSZ
Obozowisko Orzysz

Obozowisko Orzysz jest obiektem wchodzącym w strukturę organizacyjną Kompanii Zabezpieczenia Jednostki Wojskowej Nr 2098 w Bemowie Piskim.

 

Obiekt Obozowiska pod względem organizacyjnym stanowi wyodrębnioną część podstawowej działalności jednostki   wojskowej o charakterze szkoleniowym, zapewniającym bazę noclegową wojskom ćwiczącym w OSPWL Orzysz.

 

Obozowisko dysponuje składnikami majątkowymi przydzielonymi przez jednostkę.

 

Nadzór nad działaniem Obozowiska sprawuje Dowódca JW 2098 w Bemowie Piskim poprzez kierownika Obozowiska.

 

Obozowisko Orzysz zlokalizowane jest w lesie nad brzegiem jeziora na terenie będącym w trwałym zarządzie wojska w miejscowości Orzysz.

     

                          

 

Na terenie Obozowiska znajdują się budynki koszarowe, z pomieszczeniami mieszkalnymi
i szkoleniowymi  a także pomieszczenia administracyjne i sale dydaktyczne.

                         

      

     


W jednym z budynków znajdują się dwie sale wykładowe, w kolejnym zaś trzy apartamenty oraz sala konferencyjna na około 120 osób.

   

 

Na terenie Obozowiska znajduje się też Ośrodek Szkolno – Treningowy Nurków Wojsk Lądowych podlegający Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, szkolący m.in.
w zakresie wykonywania podwodnych prac minerskich i  techniki nurkowania pod lodem.

    

         

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych