OSPWL ORZYSZ
Starszy Podoficer Dowództwa

 STARSZY PODOFICER DOWÓDZTWA

st.chor.szt. Krzysztof DYMEK

tel: 261 333 029   kom: 727 013 769

 

 

 

Starszy Podoficer Dowództwa jest przedstawicielem korpusu podoficerów oraz szeregowych zawodowych pełniących służbę wojskową w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz.

 

 

Do zadań Starszego Podoficera Dowództwa należą między innymi :

 

- udział w kwalifikowaniu podoficerów zawodowych na kursy,

 

- udział w odprawach, naradach i innych przedsięwzięciach Komendanta mających istotny wpływ na sytuacje oraz status podoficerów i szeregowych zawodowych,

 

- przedstawienie propozycji rozwiązań w obszarze kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego podoficerów i szeregowych zawodowych,

 

- realizowanie przedsięwzięć dotyczących współpracy, wymiany informacji oraz szkolenia podoficerów i szeregowych zawodowych z podoficerami i szeregowymi sił zbrojnych innych państw,

 

- inspirowanie oraz aktywizowanie podoficerów i szeregowych zawodowych do podwyższania kwalifikacji oraz aktywny udział w procesie planowania ich rozwoju zawodowego,

 

- informowanie Komendanta o problemach podoficerów i szeregowych zawodowych w obszarze szkolenia oraz proponowanie możliwych rozwiązań,

 

- wspieranie Komendanta w osiąganiu i utrzymaniu wysokiej dyscypliny żołnierzy korpusu podoficerów i szeregowych zawodowych,

 

- kształtowanie tożsamości i wizerunku korpusu podoficerów i szeregowych zawodowych,

 

- wpływanie na kulturę dowodzenia, umacniania więzi koleżeńskich i obyczajów środowiskowych oraz poczucia wspólnoty, honoru,godności żołnierskiej i etyki zawodowej,

 

- promowanie Sił Zbrojnych RP oraz zawodowej służby wojskowej w środowisku cywilnym,

 

- współpraca z organami przedstawicielskimi podoficerów i szeregowych zawodowych.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych