Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Orzysz im. gen. bryg. Stanisława Zygmunta Sochaczewskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Główne zadania Ośrodka

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim przeznaczony jest do zabezpieczenia procesu szkolenia wojsk operacyjnych własnych i sojuszu, poprzez zachowanie stałej sprawności technicznej obiektów szkoleniowych i urządzeń obsługowych. Zabezpiecza prowadzenie kompleksowych ćwiczeń taktycznych i szkolenia ogniowego wszystkich rodzajów sił zbrojnych od szczebla pododdziału do szczebla brygady, w tym ćwiczeń taktycznych ze strzelaniami bojowymi. Ośrodek umożliwia także prowadzenie badań specjalnych i wdrożeniowych sprzętu i urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie obiektów szkoleniowych, a także imitatorów, trenażerów, symulatorów i innych urządzeń do szkolenia wojsk.

 

Ośrodek stanowi wydzielony i odpowiednio przygotowany obszar terenu ze znajdującymi się obiektami szkoleniowymi oraz urządzeniami zaplecza socjalno-bytowego.

Do głównych zadań realizowanych przez Ośrodek należy:

 • utrzymywanie obiektów szkoleniowych i zaplecza logistycznego do zabezpieczenia potrzeb szkoleniowych Wojsk Lądowych i innych rodzajów Sił Zbrojnych oraz umożliwienie prowadzenia badań przez wojskowe placówki naukowo - badawcze;
 • urządzanie oraz przygotowywanie infrastruktury poligonowej Ośrodka do zabezpieczenia i obsługi ćwiczeń taktycznych, strzelań, bombardowań oraz desantowań;
 • opracowywanie i egzekwowanie ustalonych wymogów bezpieczeństwa obowiązujących w czasie prowadzenia ćwiczeń, strzelań, bombardowań i badań;
 • egzekwowanie od ćwiczących przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych oraz organizacja ochrony przeciwpożarowej w granicach poligonu, usuwanie przyczyn zagrażających środowisku oraz zapobieganie działaniom ćwiczących wojsk wpływającym na niekorzystne przeobrażenia środowiska oraz powodujących wzrost zagrożenia ekologicznego;
 • określanie dla ćwiczących wojsk rejonów wyłączonych ze szkolenia ze względu na ochronę środowiska oraz ścisłe określanie rejonów używania bojowych środków trujących i materiałów wybuchowych, a także określanie dróg dla pojazdów gąsienicowych i kołowych;
 • wyznaczanie w porozumieniu z administracją leśną obozowisk i miejsc na doraźne biwakowanie wojsk oraz właściwe ich zaopatrywanie w wodę, a także gromadzenie odpadów i odprowadzanie ścieków oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń chroniących środowisko;
 • egzekwowanie od ćwiczących wojsk usunięcia wszystkich szkód materialnych i likwidacji szkód ekologicznych;
 • utrzymywanie w ciągłej sprawności lądowisk dla śmigłowców oraz zapewnienie warunków do ich przyjęcia i startu, w tym bazowania i ochrony;
 • planowanie i realizowanie we współdziałaniu z Żandarmerią Wojskową i Policją przedsięwzięć zapewniających ochronę infrastruktury poligonu, a także ochronę przed penetracja osób postronnych;
 • planowanie i realizacja procesu szkolenia zgodnie z głównym zadaniem szkoleniowym otrzymanym od Dowódcy Wojsk Lądowych w celu przygotowania Ośrodka do wykonania zadań zgodnie z przeznaczeniem;
 • logistyczne wsparcie procesu szkolenia oraz działalności bieżącej podległych pododdziałów;
 • współpraca z organami wojskowymi, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w zakresie spraw mających wpływ na funkcjonowanie Ośrodka.
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Orzysz
Kętrzyńskiego 1
12-230 Bemowo Piskie
tel. 261333933
fax. 261333065
ospwlbp@ron.mil.pl

  
 • BIP