Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Orzysz im. gen. bryg. Stanisława Zygmunta Sochaczewskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ochrona danych osobowych

INFORMACJA OGÓLNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA POLIGONOWEGO WOJSK LĄDOWYCH ORZYSZ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej RODO informujemy, że:

1)  Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, dalej OSPWL Orzysz, ul. Kętrzyńskiego 1, 12-230 Bemowo Piskie, telefon 261 333 555, reprezentowany przez Komendanta.

2)  Administrator wyznaczył Nieetatowego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: ospwlorzysz.iod@ron.mil.pl lub listownie na adres: ul. Kętrzyńskiego 1, 12 – 230 Bemowo Piskie, z dopiskiem „Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych”.

3)  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych OSPWL Orzysz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

4)  Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5)  Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6)  Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

7)  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

a)  dostępu do własnych danych osobowych;

b)  żądania ich sprostowania;

c)  usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie

z prawem;

d)  przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą;

e)  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01.

8)  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przetwarzania, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, dla których podanie danych jest obowiązkowe.

9)  W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

 

 

 W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz funkcję Nieetatowego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Danuta Borowicz

tel: 261 333 048,

adres email: d.borowicz@ron.mil.pl,

listownie: ul. Kętrzyńskiego 1, 12-230 Bemowo Piskie

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Orzysz
Kętrzyńskiego 1
12-230 Bemowo Piskie
tel. 261333933
fax. 261333065
ospwlbp@ron.mil.pl

    
  • BIP