Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Orzysz im. gen. bryg. Stanisława Zygmunta Sochaczewskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przydzielanie Wojskowej Asysty Honorowej

 

POGRZEBY Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ

"Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"

Załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej

z dn. 30 września 2014 r. (poz. 317)

 

 

Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić: kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista. Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa decyduje Minister ON, biorąc pod uwagę charakter zasług zmarłego. Podejmując decyzję, Minister ON może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.

Skład wojskowej asysty honorowej określa w swoim rozkazie dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, mając na uwadze posiadane możliwości oraz siły i środki będące w jego dyspozycji.

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:

1. Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;

2. Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;

3. Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;

4. Żołnierzy w służbie czynnej;

5. Byłych żołnierzy zawodowych;

6. Szczególnie zasłużonych pracowników wojska

decyduje dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. Podejmując decyzję, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.

Wymagane dokumenty do przydzielenia wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej:

  • wypełniony wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej (wzór wniosku do pobrania poniżej lub w zakładce POZOSTAŁE  ---> PLIKI DO POBRANIA),
  • dokumenty potwierdzające uprawnienia do organizacji pochówku z wojskową asystą honorową /np. legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta wojskowego/
  • w przypadku byłych żołnierzy zawodowych przebieg służby zmarłego /do pobrania we właściwej dla miejsca zamieszkania zmarłego Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

Przed złożeniem wniosku o udział wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej

i ustaleniem terminu uroczystości jej organizator w pierwszej kolejności powinien poinformować telefonicznie Komendanta Garnizonu Orzysz:

ul. Kętrzyńskiego 1, 12-230 Bemowo Piskie

tel. 261-333-420

 

Garnizon Orzysz znajduje się na terenie:

 1) województwa warmińsko-mazurskiego:

─          powiat piski: gm. Pisz, gm. Biała Piska, gm. Orzysz, gm. Ruciane Nida;

─          powiat ełcki: m. Ełk, gm. Ełk, gm. Stare Juchy, gm. Kalinowo, gm. Prostki.

 2) podlaskiego

─         powiat grajewski: gm. Grajewo, gm. Rajgród, gm. Szczuczyn, gm. Radziłów,

       gm. Wąsosz;

─         powiat kolneński: gm. Kolno, gm. Stawiski, gm. Grabowo, gm. Mały Płock, gm. Turośl.

 

Swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje zachodnią część Pojezierza Mazurskiego, Pojezierze Ełckie, północno - zachodnią część Kotliny Biebrzańskiej oraz Puszczę Piską. Na południowy – zachód od Garnizonu rozpościerają się lasy Puszczy Kurpiowskiej, na zachód Wielkie Jeziora Mazurskie, na północny – wschód Pojezierze Suwalskie.

 

Orkiestry wojskowe na uroczystości przydziela Dowódca Garnizonu Warszawa:

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa, fax 261-873-259.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Orzysz
Kętrzyńskiego 1
12-230 Bemowo Piskie
tel. 261333933
fax. 261333065
ospwlbp@ron.mil.pl

    
  • BIP