Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Orzysz im. gen. bryg. Stanisława Zygmunta Sochaczewskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Starszy Podoficer Dowództwa

 

st.chor.szt. Krzysztof DYMEK

tel: 261 333 029   kom: 727 013 769

 

 

 

Starszy Podoficer Dowództwa jest przedstawicielem korpusu podoficerów oraz szeregowych zawodowych pełniących służbę wojskową w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz.

 Do zadań Starszego Podoficera Dowództwa należą między innymi :

- udział w kwalifikowaniu podoficerów zawodowych na kursy,

- udział w odprawach, naradach i innych przedsięwzięciach Komendanta mających istotny wpływ na sytuacje oraz status podoficerów i szeregowych zawodowych,

- przedstawienie propozycji rozwiązań w obszarze kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego podoficerów i szeregowych zawodowych,

- realizowanie przedsięwzięć dotyczących współpracy, wymiany informacji oraz szkolenia podoficerów i szeregowych zawodowych z podoficerami i szeregowymi sił zbrojnych innych państw,

- inspirowanie oraz aktywizowanie podoficerów i szeregowych zawodowych do podwyższania kwalifikacji oraz aktywny udział w procesie planowania ich rozwoju zawodowego,

- informowanie Komendanta o problemach podoficerów i szeregowych zawodowych w obszarze szkolenia oraz proponowanie możliwych rozwiązań,

- wspieranie Komendanta w osiąganiu i utrzymaniu wysokiej dyscypliny żołnierzy korpusu podoficerów i szeregowych zawodowych,

- kształtowanie tożsamości i wizerunku korpusu podoficerów i szeregowych zawodowych,

- wpływanie na kulturę dowodzenia, umacniania więzi koleżeńskich i obyczajów środowiskowych oraz poczucia wspólnoty, honoru,godności żołnierskiej i etyki zawodowej,

- promowanie Sił Zbrojnych RP oraz zawodowej służby wojskowej w środowisku cywilnym,

- współpraca z organami przedstawicielskimi podoficerów i szeregowych zawodowych.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Orzysz
Kętrzyńskiego 1
12-230 Bemowo Piskie
tel. 261333933
fax. 261333065
ospwlbp@ron.mil.pl

    
  • BIP